+48 46 813 26 00

#BEZPIECZNA OSSA

  1. Home page
  2. #BEZPIECZNA OSSA

Zasady bezpieczeństwa związane z prewencją przed COVID-19

Wprowadzone zasady bezpieczeństwa związane z prewencją przed COVID-19

Zgodność z rozporządzeniem i zaleceniami Ministerstwa Rozwoju, GIS

Otaczający Nas Świat zmienił się z dnia na dzień. Najlepszą receptą na chwile wytchnienia od pracy, stresu, natłoku informacji oraz codzienności w czasach kwarantanny jest wyjazd do hotelu z dala od miejskiego zgiełku, w okolice lasów, sadów i łąk gdzie naszym sprzymierzeńcem jest przyroda i przestrzeń. Zależy nam na bezpieczeństwie i komforcie Państwa wypoczynku, dlatego wychodząc naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości w trakcie epidemii COVID-19, opracowaliśmy i zastosowaliśmy szereg działań, zgodnych z wytycznymi i rozporządzeniami Ministerstwa Rozwoju, GIS.

Powierzchnie ogólnodostępne:

1. Ilość Osób - informacja przed wejściem do hotelu i w recepcji o maksymalnej liczbie Osób mogących przebywać w danej części Hotelu (odstęp między Osobami: min 2 m),

2. Środki dezynfekujące ogólnodostępne – dozowniki z  płynem do dezynfekcji rąk dla Gości Hotelu, dostępne przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet,

3. Maseczki ochronne – przy zakwaterowaniu wręczymy jednorazowe maseczki, istnieje również możliwość zakupu dodatkowych maseczek w recepcji.

4. Instrukcje – w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone zostały instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji znajdują się instrukcje odnośnie prawidłowej dezynfekcji rąk.

5. Dezynfekcja powierzchni wspólnych – nie rzadziej niż co godzinę, odbywa się dezynfekcja powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów, a takżę pomieszczeń ogólnych: toalet, wind, telefonów, klawiatury komputerów, oraz innych, często dotykanych powierzchni,

6. Wyłączenie z użytkowania –sali zabaw Ossa Kids, basenu, sauny, klubów hotelowych oraz innych, w których mogą tworzyć się grupy Gości, do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania gospodarki.

7 Wietrzenie pomieszczeń - systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń, powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych.

Recepcja:

1. Informacje o bezpiecznym pobycie – informujemy w momencie zakwaterowania o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych przez Hotel w związku z wirusem COVID-19,

2. Ograniczenie ilości osób – aby zapewnić maksymalne względy bezpieczeństwa podczas jakichkolwiek czynności wykonywanych w recepcji, przy ladzie może przebywać jedna osoba na stanowisko,

3. Bezwzględny zakaz - przebywania w hotelu osób nie zakwaterowanych

4. Zachowanie bezpiecznej odległości - Goście oczekujący na obsługę, muszą zachować bezpieczną odległość - minimum 2 metrów od siebie,

5. Dezynfekcja – poddajemy systematycznej dezynfekcji: drzwi, klamki, powierzchnię lady recepcyjnej, wózki portierskie, poręcze, terminale, karty pokojowe, kanapy, fotele,

6. Maseczki  ­– podczas meldowania, wręczane będą jednorazowo maseczki jednorazowe. Informujemy, że maseczka musi być zakładana przy przemieszczaniu się po Hotelu,

7. Przedmioty  – Przed poproszeniem kolejnej osoby pracownik Recepcji dezynfekuje część lady, z którą Gość miał styczność. Robi to również ze wszystkimi innymi rzeczami w okolicach przebywania Gościa,

8. Kontakty alarmowe dostępne w recepcji: do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

Pokoje:

1. Sprzątanie – ograniczamy procedurą rutynowego sprzątania pokoi, które odbywa się jedynie na Życzenie Gościa,

2. Dezynfekcja - wszystkich powierzchni dotykowych, sprzętu i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia,

3. Kwaterowanie – aby ograniczyć kontakt między Gośćmi, pokoje będą udostępniane w różnych częściach hotelu, co najmniej w odstępach dwóch pokoi od siebie,

4. Zakaz używania - hotelowych suszarek nadmuchowych  w łazienkach pokojowych,

5. Personel sprzątający – jest przeszkolony i wyposażony w bezpieczną odzież ochronną,

6. Pościel i ręczniki prane są w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu. Prane jest dostarczane w reżimie sanitarnym.

7.  Informacja – stand w pokoju z informacjami o zachowaniu zaleceń bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID-19

Gastronomia:

1.Usługi gastronomiczne będą świadczone zgodnie z rozporządzeniem i zaleceniami Ministerstwa Rozwoju, GIS:

-utrzymanie 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek,

-Obowiązkową dezynfekcję rąk przez Gości przy wejściu do Restauracji,

- Udostępnienie dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze sali jadalnej (przy punktach składania zamówień/kasowych) oraz przy wyjściu z toalet.

- Wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między gośćmi (zachowanie odległości nie dotyczy rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym), uwzględniając ogródki zewnętrzne.

-Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) wynosi min. 2 m,

-Zasadę, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie. W pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4m2.

- Kontrolujemy maksymalną liczbę gości w restauracji – na podstawie liczby dostępnych miejsc siedzących,

- Umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie gości przy wejściu do Restauracji,

- Goście są doprowadzanie do konkretnego wolnego stolika przez obsługę kelnerską

- Posiłki mogą być dostarczane do pokoi za zasadach room-service, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Pracownicy:

•Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo. Bardzo poważnie podchodzimy do standardów czystości i higieny. Podejmujemy kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i naszym Pracownikom. Spełniamy najnowsze wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz rekomendacje WHO,

•Pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni z  procedur i prewencji przed rozprzestrzenianiem się COVID-19,

•Do dezynfekcji stacji roboczych  regularnie używamy atestowanych preparatów biobójczych,

•Wszyscy Pracownicy, mający kontakt z żywnością, przestrzegają zasad: BHP, HACCP, dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych, każdy z nich korzysta z odzieży ochronnej takiej jak jednorazowy fartuch, zmienne obuwie, czepki, rękawiczki, maseczki oraz gogle,

•Przed przystąpieniem Pracowników do pracy, każdy poddawany jest codziennemu wywiadowi o swoim stanie zdrowia oraz mierzeniu temperatury rejestrując jej zapis. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk, odzież ochronna oraz dezynfekcja obuwia. Pracę mogą rozpocząć tylko osoby, które przeszły wewnętrzną kontrolę bezpieczeństwa,

•W trakcie godzin pracy wszyscy Pracownicy podlegają ponownej kontroli pomiaru temperatury,

•Dla bezpieczeństwa i higieny pracy Pracowników wymagane są cykliczne dezynfekcje stanowisk pracy oraz codzienne co najmniej 2 godzinne wietrzenie pomieszczeń,

• Przestrzegamy zasad utrzymania odległości pomiędzy Pracownikami (2m) tym samym zwiększając ilość stanowisk służących do wykonywania pracy,

•Jeśli to możliwe polecenia przełożonych odbywają się drogą telefoniczną i e-mailową, w celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu,

•Na teren hotelu mają wstęp tylko Goście hotelowi, Pracownicy i dostawcy.

Goście:

Serdecznie zachęcamy Państwa do dbania o bezpieczeństwo własne oraz innych poprzez:

•Regularne mycie rąk zgodnie z instrukcją dostępną w każdej hotelowej toalecie,

•Korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk oraz rękawiczek dostępnych we wskazanych częściach wspólnych hotelu,

•Utrzymanie wymaganej odległości 2m w kontaktach z Pracownikami lub innymi Gośćmi hotelu,

•Zapoznanie się i przestrzeganie obowiązujących w naszym hotelu procedur bezpieczeństwa, dostępnych na standach informacyjnych,

•Zgłaszanie przy użyciu telefonu pokojowego złego samopoczucia oraz innych objawów mogących świadczyć o zakażeniu COVID-19 oraz postępowanie zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa Personelu Hotelu,

•Przed wyjściem z pokoju hotelowego prosimy pamiętać o założeniu maseczki ochronnej,

•Izolatorium – posiadamy wyodrębniony bezpieczny pokój, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Bezpieczna lokalizacja:

•Pracujemy w miejscu odległym od aglomeracji, co znacząco wpływa na zminimalizowanie ryzyka zarażenia,

•Nasz Hotel zlokalizowany jest w otulinie Puszczy Pilickiej z daleka od miejsc publicznych w okolicach lasów, sadów i łąk,

•Hotel położony jest na terenie posiadłości o powierzchni 23 hektarów, gdzie każdy znajdzie dla siebie odrobine prywatności. Mamy wiele możliwości bezpiecznego i aktywnego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Bezpieczne miejsce:

•Duża przestrzeń na zewnątrz i wewnątrz hotelu pozwala na zachowanie zalecanej odległości, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w hotelu,

•Dysponujemy dwoma punktami recepcyjnymi, co umożliwia  zachowanie bezpiecznej odległości i zmniejsza ryzyko powstawania tłoku podczas check-in / check-out,

•Kilkanaście wejść / wyjść, minimalizuje ryzyko bezpośredniego kontaktu z innymi Gośćmi,

•Powierzchnia wystawiennicza w hotelu wynosi 3500 mkw.,

•Kilka wind dostępnych dla Gości daje możliwość swobodnego przemieszczania się między piętrami przez maksymalnie 2 osoby.

 

Pobierz naszą prezentację odnośnie wprowadzonych zasad bezpieczeństwa 

Wszystko w trosce o Wasze bezpieczeństwo !

#bezpiecznaossa

 

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close